KMU Institutional Repository

DSpace@KMU is the institutional repository of the, Karamanoğlu Mehmetbey University. The repository was established in 2014 to facilitate the deposit of digital content at the , Karamanoğlu Mehmetbey University. DSpace@ KMÜ contains a growing subset of research undertaken at , Karamanoğlu Mehmetbey University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Akyüz, Yakup (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016-05)
  Hegemonya sınıf yapısı içinde bir sınıfın diğer sınıfa üstünlük kurmasıdır. Hegemonya ve iktidar arasında zorunlu bir ilişki de mevcuttur. Hegemonik söylem kullandığı ve savunduğu argümanlarla diğer kültür ve milletlere ...
 • Akyüz, Yakup (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Edebiyat, insanın günlük hayatta karşı karşıya kaldığı yaşamı söz ve yazıya aktarmasıdır. Edebiyatçı bu aktarma esnasında hayatı olduğu gibi aktarmakta ya da yazınında gerçeklikten kopararak kendi hayal dünyasından eklemeler ...
 • Akyüz, Yakup (Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2016-03)
  Yunan düşüncesi getirmiş olduğu birikimlerle bugün hile düşünce hayalını etkilemektedir. Yunan düşüncesi Ege denizinin her iki tarafında kumlan medeniyetlerle bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu bağlamda bu medeniyetin ...
 • Akyüz, Yakup; Mazhari, Nasiruddin (Bilir Matbaacılık, 2016)
  Zaman, zamanın neliği, zaman-Tanrı, âlem ve insanın ilişkisinde zamanın rolü vb sorular düşünce tarihinde tartışılmış ve tartışılmaktadır. Herakleitos'un "Her şey akar" ve "aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" derken de ...
 • Çevik, Osman; Bay, Murat; Mortaş, Mustafa; Öz, Murat; Erdemir, Namık Kemal (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2015-12)
  Çalışmanın amacı,Karaman İlinde elma üretiminde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, elma üretim faaliyetinde karşılaştıkları sorunları belirli bir perspektiften bakarak tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak ...

View more