KMÜ Akademik Arşiv Sistemi

DSpace@KMÜ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin akademik çıktılarını “KMÜ Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Politikası” ilkeleri doğrultusunda, uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere 2014 yılında kurulmuştur. DSpace@ KMÜ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor vb. akademik çıktıları içerir.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Yeni Eklenenler

 • Akyüz, Yakup (Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016)
  “Helal olmayan, yasaklanan şey" «anlamına gelen mahrem kelimesi sosyolojik ve kültürel anlamda üzerine değerlerin inşa edildiği yasaklı alanı ifade eder. Her toplumun, özelde ise her bireyin başkasına karşı koruduğu, müdahil ...
 • Akyüz, Yakup (Türk Felsefe Derneği Yayını, 2016-07)
  Sofistler düşünce tarihinde Eski Yunanda çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Düşüncenin değişmesi, çeşitlenmesi ve boyut değiştirmesi sofislerle beraber büyük bir evrim geçirmiştir. Düşünce alanı tabiatın varlığını ...
 • Akyüz, Yakup (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016-05)
  Hegemonya sınıf yapısı içinde bir sınıfın diğer sınıfa üstünlük kurmasıdır. Hegemonya ve iktidar arasında zorunlu bir ilişki de mevcuttur. Hegemonik söylem kullandığı ve savunduğu argümanlarla diğer kültür ve milletlere ...
 • Akyüz, Yakup (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Edebiyat, insanın günlük hayatta karşı karşıya kaldığı yaşamı söz ve yazıya aktarmasıdır. Edebiyatçı bu aktarma esnasında hayatı olduğu gibi aktarmakta ya da yazınında gerçeklikten kopararak kendi hayal dünyasından eklemeler ...
 • Akyüz, Yakup (Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2016-03)
  Yunan düşüncesi getirmiş olduğu birikimlerle bugün hile düşünce hayalını etkilemektedir. Yunan düşüncesi Ege denizinin her iki tarafında kumlan medeniyetlerle bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu bağlamda bu medeniyetin ...

Daha Fazla