KMÜ Akademik Arşiv Sistemi

DSpace@KMÜ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin akademik çıktılarını “KMÜ Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Politikası” ilkeleri doğrultusunda, uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere 2014 yılında kurulmuştur. DSpace@ KMÜ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor vb. akademik çıktıları içerir.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Yeni Eklenenler

 • Bozbaş, Gökhan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016-12)
  Ortadoğu toplumları bir asra yakın bir süredir ulus devlet inşası ve bu inşanın yaratmış olduğu sancılar ile mücadele etmektedir. Türk toplumunda içinde bulunduğu bu coğrafyada yaşananları anlamlandırmaya çalışmaktadır. ...
 • Yıldız Yılmaz, Nihal; Mentiş Taş, Ayşe (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016-11)
  Geçmişten günümüze kadar pek çok zeka tanımlaması ve sınıflaması yapılmıştır. Bu araştırmada başarılı zeka kuramının kuramsal yapısı genel hatları ile ele alınmıştır. Ayrıca başarılı zeka kuramının eğitimde uygulanmasında ...
 • Demir, Esra; Çiftci, Yavuz (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016-12)
  Ekonomideki gelişmeler finansal tablolara olan ilgiyi ulusal sınırlardan uluslararası alana taşımıştır. Özellikle, küreselleşmenin etkisiyle işletmelerin finansal durumlarına ilişkin güvenilir bilgiye olan gereksinim, dünya ...
 • Bedük, Aykut; Yıldız, Esra (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016-12)
  Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında işletmeler için çalışanların verimliliği, kuruma olan bağlılıkları, işe yönelik olumlu tutumları, büyük önem taşımaktadır. Bireyin psikolojik durumunu ve verimliliğini olumsuz ...
 • Balık, Macit (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016-12)
  Şimdi’yi ve geçmişi kurgularken başvurulan bütün roman unsurlarını gelecek kurgulamak için kullanma; ütopya, karşı-ütopya (distopya), bilim-kurgu vb. roman türlerinin ortaya çıkışında etkilidir. Var olan toplumsal şartların ...

Daha Fazla