DSpace@KMU

Browsing by Department "Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü"

Browsing by Department "Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü"

Sort by: Order: Results:

 • Kurt, Mehmet (Dumlupınar Üniversitesi, 2010-12)
  Klâsik çağda, Konya ve Karaman’ı içine alan bölgeye Lykaonia denilmektedir. Lykaonia -adının ise, Hititler dönemindeki Lukka’dan kaynaklandığı kabul edilir. Antik yazarlarda Lykaonia’ya ilişkin olarak çok değişik sınır ...
 • Kurt, Mehmet (2010-12)
  Dağlık Kilikya ve Doğu Akdeniz’deki korsanlık faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulmuş olan Kilikya Eyaleti, Pompeius’un düzenlemeleri sonucu, tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Lentulus Spinther’in valiliği ...
 • Kurt, Mehmet (Ankara Üniversitesi, 2010-09)
  Güney Anadolu ve Toroslar bölgesi, jeopolitik konumu ve zengin doğal kaynakları nedeniyle Asurlular, Phrygler), Urartular ve Ionialılar arasında mücadelelere sahne olmuştur. Özellikle II. Sargon’un M.Ö. 715 yılındaki yedinci ...
 • Şimşir, Mehmet (2013-05)
  İnsanoğlu yeryüzünde birçok gaye için çeşitli seyahatler düzenlemiş ve hala da bunu devam ettirmektedir. Bu seyahatlerin birçok nedeni olmuştur. Hassaten zikretmemiz gereken, insanı yeryüzünde dolaşmaya sevk eden en önemli ...
 • Kurt, Mehmet (2012)
  Karaman, Anadolu’nun merkezinde yer alan konumu ve verimli topraklan nedeniyle birçok medeniyete beşiklik etmiş, zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. İşte bu kültürel değerlerden birisi de kaya yerleşmeleri veya ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi, 2009)
  Asur kaynakları, Kilikya ile ilişkili olarak iki bölgeden söz etmektedirler. Adana ve çevresi Que olarak adlandırılırken, batısındaki dağlık bölgenin en azından bir bölümü için Hilakku denilmiştir. Kilikya, jeopolitik ...
 • Kurt, Mehmet (2011-03)
  Anadolu’nun güneyindeki korsanlık faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulmuş olan Kilikya Eyaleti, Roma’nm geleneksel doğu politikası ve yönetim olgusunda önemli bir yer tutmuştur. Pompeius’un yapmış olduğu düzenlemelerle ...
 • Kurt, Mehmet (Ege Üniversitesi, 2009-12)
  Marcus Antonius, M.Ö. 39 yılında Anadolu’da bir takım düzenlemelere girişmiş ve Anadolu’nun doğu ve orta bölümünde olduğu gibi, Kilikya’da da doğrudan yönetimine dahil etmek istemediği, kabilesel yoğunluğun bulunduğu ...
 • Kurt, Mehmet (Dumlupınar Üniversitesi, 2011-12)
  Soli (= Viranşehir) yakınlarındaki Lamos (= Limonlu) Çayı’dan Issos (= Kinet Höyük)’a kadar olan sahaya Antik çağda Kilikia Pedias (= Ovalık Kilikya) adı verilmekteydi. Pompeius’un Ovalık Kilikya’nm birçok şehrine yenmiş ...
 • Kurt, Mehmet (2009-06)
  Coğrafî konumu nedeniyle, stratejik ve sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşıyan Kilikya, Roma Cumhuriyeti’nin doğu politikalarında da belirleyici bir rol oynamıştır. Romalılar, bölgeyi genellikle merkezden atanan Romalı ...
 • Kurt, Mehmet (Ege Üniversitesi, 2010-12)
  Antik çağda Ovalık Kilikya olarak adlandırılmış bölgeye ilk Roma müdahalesi, korsanlık sorunu yüzünden olmuştur. Pompeius, korsanlan ortadan kaldırdıktan sonra, Doğu Kilikya’nm birçok şehrine korsanlan yerleştirdi. M.Ö. ...
 • Kurt, Mehmet (Ankara Üniversitesi, 2009)
  Kilikya; îran, Mezopotamya, Mısır, Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Anadolu dünyalarını birbirine bağlayan konumuyla stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bölgenin doğal liman olanakları, ormanları ve zengin maden kaynakları ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi, 2010)
  Hitit İmparatorluğu’nun yıkılması sonucu ortaya çıkan şehir devletleri içerisinde en batıda yer alanı Tabal idi. Asur kaynaklan ve hiyeroglif yazıtların dağılım sahalarından hareketle, ülkenin coğrafî sınırlannm doğuda ...
 • Kurt, Mehmet (Fırat Üniversitesi, 2009-10)
  Yeni Asur Devleti’nin değişik amaç ve stratejiler içeren kuzey yaydım politikalarında, Doğu Anadolu bölgesi belirleyici bir rol oynamıştır. Doğu Anadolu’nun Asur için cazibe merkezi olmasının en önemli nedeni, yeraltı ve ...