DSpace@KMÜ

Activities of two Major Lichen Compounds, Diffractaic Acid and Usnic Acid against Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.