DSpace@KMÜ

Adventitious Shoot Regeneration Of Roundleaf Toothcup-Rotala Rotundifolia [(Buch-Ham. Ex Roxb) Koehne]

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.