DSpace@KMÜ

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

 

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • Akyüz, Yakup (Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016)
  “Helal olmayan, yasaklanan şey" «anlamına gelen mahrem kelimesi sosyolojik ve kültürel anlamda üzerine değerlerin inşa edildiği yasaklı alanı ifade eder. Her toplumun, özelde ise her bireyin başkasına karşı koruduğu, müdahil ...
 • Akyüz, Yakup (Türk Felsefe Derneği Yayını, 2016-07)
  Sofistler düşünce tarihinde Eski Yunanda çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Düşüncenin değişmesi, çeşitlenmesi ve boyut değiştirmesi sofislerle beraber büyük bir evrim geçirmiştir. Düşünce alanı tabiatın varlığını ...
 • Akyüz, Yakup (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016-05)
  Hegemonya sınıf yapısı içinde bir sınıfın diğer sınıfa üstünlük kurmasıdır. Hegemonya ve iktidar arasında zorunlu bir ilişki de mevcuttur. Hegemonik söylem kullandığı ve savunduğu argümanlarla diğer kültür ve milletlere ...
 • Akyüz, Yakup (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Edebiyat, insanın günlük hayatta karşı karşıya kaldığı yaşamı söz ve yazıya aktarmasıdır. Edebiyatçı bu aktarma esnasında hayatı olduğu gibi aktarmakta ya da yazınında gerçeklikten kopararak kendi hayal dünyasından eklemeler ...
 • Akyüz, Yakup (Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2016-03)
  Yunan düşüncesi getirmiş olduğu birikimlerle bugün hile düşünce hayalını etkilemektedir. Yunan düşüncesi Ege denizinin her iki tarafında kumlan medeniyetlerle bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu bağlamda bu medeniyetin ...
 • Akyüz, Yakup; Mazhari, Nasiruddin (Bilir Matbaacılık, 2016)
  Zaman, zamanın neliği, zaman-Tanrı, âlem ve insanın ilişkisinde zamanın rolü vb sorular düşünce tarihinde tartışılmış ve tartışılmaktadır. Herakleitos'un "Her şey akar" ve "aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" derken de ...
 • Akyüz, Yakup (2014)
  Ütopyalar; toplumsal düzene eleştiri olarak yazılmış, toplumun istikrarını ve özdeşliğini hedefleyen; eşitlikçi, değişime kapalı statik devlet sistemleridir. Ütopya kavramını ilk kez kullanan More, ütopyayı gerçeklikte ...
 • Akyüz, Yakup (2015-02)
  Dostoyevski eserlerinde evrensel Rus ideali içinde kalarak dinle ilgili düşüncelerini beyan etmiştir. Batı düşüncesi içinde gelişen Katoliklik, sosyalizm, nihilizm karşı çıktığı düşüncelerdir. O düşüncesinin temeline insanı ...
 • Akyüz, Yakup (Erciyes Üniversitesi, 2015-01)
  Aristophanes,komedileriyle toplumu etkilemeye çalışmış en önemli komedi yazarlarından biridir.Eserlerinde Yunan toplumunu güldürerek düşündürmek ister.Komedilerinde Yunan halkının doğal yaşamını etkin bir şekilde kullanmak ...

Daha Fazla