DSpace@KMÜ

Katılım kültürünün gelişiminde kent konseylerinin rolü: Karaman kent konseyi örneği

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.