DSpace@KMÜ

Türkiye’de iç güvenlik aktörlerinin iç güvenlik yönetiminde halka hesap verebilirlik sorununa ilişkin algıları ve çözüm önerileri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.