DSpace@KMÜ

Ortadoğu’da bölgesel milliyetçilikler: Mısır örneği

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Bozbaş, Gökhan
dc.date.accessioned 2017-03-09T07:53:52Z
dc.date.available 2017-03-09T07:53:52Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.citation Bozbaş, G. (2016). Ortadoğu’da bölgesel milliyetçilikler: Mısır örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 108-113 en_US
dc.identifier.issn 2147-7833
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11492/1266
dc.description.abstract Ortadoğu toplumları bir asra yakın bir süredir ulus devlet inşası ve bu inşanın yaratmış olduğu sancılar ile mücadele etmektedir. Türk toplumunda içinde bulunduğu bu coğrafyada yaşananları anlamlandırmaya çalışmaktadır. Buna karşılık kendi ulus devlet inşası sürecinde Arap toplumlarını ötekileştirmesi toplumsal ve siyasal aktörlerinde bu coğrafyaya yabancılaşmasını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada özellikle son beş yıldır tekrar bölgesinde aktif olmaya çalışan Türk karar alıcılarına ve entelektüellerine bölge toplumunun son bir asırdır milliyetçilik üzerinden yaşadığı deneyimin bir kesiti sunulmaya çalışılacaktır. Özellikle Ortadoğu toplumlarını okurken kendi deneyimlerimizle benzeştirmemiz ve kendi çerçevemizden okumamız bizim son yıllarda yaptığımız en önemli eksikliklerdendir. Bu çerçeveden Ortadoğu toplumlarında milliyetçilik dendiği zaman hemen herkesin aklına Arap milliyetçiliği gelmekte ve bunun üzerinden olayları anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada bu algının eksik olduğunu ve aslında Ortadoğu toplumlarında ciddi bir bölgesel milliyetçilik hareketinin bulunduğunu ve bu düşünce yapısının da Ortadoğu Arap toplumlarının ulus devlet inşasının en temel parametresi olduğunu Mısır milliyetçiliği üzerinden açıklanmaya çalışacaktır. en_US
dc.description.abstract Middle Eastern societies have been struggling with construction of Nation State and with pains that have been created during this process for nearly a century. In which the Turkish society is trying to make sense of what happened in this region. Othering and Marginalization of Arab community during the nation-state building process have brought the alienation of political and social actors from this environment. In this paper, it will be examined the experience of nationalism from all aspect in order to give screenshot to the Turkish decision-makers and intellectuals trying to be reactive in the last five years in Middle Eastern region. Especially during the analysing of Middle East in consideration of our own experiences is one of the main mistake what we do on the commenting and examining these societies. Within this framework, Arab nationalism comes almost everyone's mind in the Middle Eastern societies, when it’s called nationalism. In this paper, it will be defended the thesis that this perception is missing. Actually there is some serious regional nationalist movements in the Middle East which is the most basic parameters of nation-building process in the region. It will be examined on the basis of Egyptian Territorial Nationalism. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi en_US
dc.subject Arap Milliyetçiliği en_US
dc.subject Bölgesel Milliyetçilik en_US
dc.subject Mısırlılık en_US
dc.subject Arapçılık en_US
dc.subject Arab Nationalism en_US
dc.subject Regional Nationalism en_US
dc.subject Egyptianism en_US
dc.subject Arabism en_US
dc.title Ortadoğu’da bölgesel milliyetçilikler: Mısır örneği en_US
dc.title.alternative Territorial nationalism in middle east: Egyptian case en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR44395 en_US
dc.relation.journal KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi en_US
dc.identifier.volume 31 en_US
dc.identifier.issue 18 en_US
dc.identifier.startpage 108 en_US
dc.identifier.endpage 113 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster