DSpace@KMÜ

Yeni Türk Ticaret kanunu’nun denetim alanında getirdiği yeniliklerin muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini artırmadaki rolü ve muhasebe meslek mensupları/çalışanları üzerine bir uygulama

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.