DSpace@KMÜ

Sayı 22 Cilt 1 ( Haziran 2012 )

Sayı 22 Cilt 1 ( Haziran 2012 )

 

Güncel Gönderiler

 • Özkan, Adem (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Anadolu’nun birçok yerinde, telefonun, televizyonun, arabanın, radyonun, iletişim, ulaşım araçlarının bulunmadığı dönemlerde yakın bir zamana kadar insanların bir araya gelip toplanıp, sosyal ve ekonomik sorunlarının ...
 • Kodaş, Davut; Sü Eröz, Sibel (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Turizmden beklentilerin değişmesi ve seyahat güdülerinin çeşitlenmesi ile birlikte, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından bugüne kadar turizm denilince akla ilk gelen geleneksel kitle turizmine alternatif olarak son ...
 • Usta, Nazlı (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Bu çalışmada, Midilli adasının Agiasos dağ köyünün inanç turizminden kültür turizmine geçişi incelenmektedir. Çalışmada, köyün dinî boyutu için önemli olan Panagia Kilisesi’nin kurulmasıyla köyde yerleşimin ve turizm ...
 • Karadal, Himmet; Gündoğdu, Gürsel (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Kırsal turizm, sürdürülebilirlik anlayışına uyum sağlayabilme özelliğine sahip olan bir turizm türüdür. Bununla birlikte, kırsal turizmin doğal ve kültürel mirasın korunmasında ve dünyaya tanıtılmasında da önemli bir işlevi ...
 • Özkan, Erol; Kubaş, Ahmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Kırklareli’nin Yıldız dağlarında kalan yerleşim yerleri sosyo-ekonomik yönden Trakya bölgesinin diğer yörelerine göre daha az gelişmiştir. Köylülerin büyük bir bölümü ormancılık işlerinde çalışmakta ve orman ürünleri ...
 • Tan, Özlem (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Kırsal Turizm, bir çok özelliklerinden dolayı turizm türleri içinde çevre ve kültür ile en uyumlu, olumsuz etkileri en az olan bir turizm türüdür. Konaklamanın kırsal alanlarda ve çoğunlukla da kırsal yerleşmelerin mevcut ...
 • Köroğlu, Özlem; Köroğlu, Ahmet; Alper, Bilge (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Sorumluluk taşıyan-çevreye zarar vermeyen, doğa ile iç içe olmayı hedefleyen doğaya yönelik faaliyetlere katılmak için yapılan, yöre halkını ekonomik ve sosyal olarak destekleyen turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesinde, ...
 • Küçükaltan, Derman; Ultanır, Gökçem (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası durumundadır. Türk ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm Türkiye ekonomisinin lokomotif ...
 • Köşklük Kaya, Nezihat (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  19. yüzyıl Rum yerleşimlerinden Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı bir dağ köyüdür. Köyün kuruluşu M.S. 5. yüzyıla kadar inmektedir.İzmir’in kurtuluşu ile boşalan bu eski Rum köyüne, 1924 yılında Selanik’ten gelen ...
 • Varnacı Uzun, Funda; Somuncu, Mehmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Bu çalışmanın amacı, Ihlara Vadisi’ni ziyaret eden turistlerin bu bölgedeki yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Ihlara Vadisi, Hasan Dağı volkanizması ile şekillenen fosil ...
 • Ayaz, Nurettin; Yeşiltaş, Murat; Türkmen, Fatih (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Türkiye’de alternatif turizmin bir türü olarak kırsal turizm, yeni bir pazar fırsatı olarak görülmekte ve geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu süreçte her düzeydeki kişi veya kurumun kırsal turizme destek vermesi beklenmektedir. ...
 • Kan, Mustafa; Gülçubuk, Bülent; Küçükçongar, Murat (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Coğrafi işaretler belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden sınaî mülkiyet hakkıdır. ...
 • Pezikoğlu, Filiz (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Sürdürülebilir kalkınma üç temel konu eşzamanlı dikkate alınarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu temel kavramlar ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliktir. Ancak ekonomik kalkınmanın giderek daha fazla önem kazandığı ...
 • Uçar, Metin; Uçar, Hatice; Kurnaz, Alper; Akyurt Kurnaz, Hande (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Son yıllarda insanların seyahat nedenlerinde çeşitlilikler yaşanmaktadır. Bu bağlamda alternatif turizm kavramı ile birlikte kırsal turizm kavramı ön plana çıkmıştır. Kırsal turizmin temeli kırsal yerleşimler ve doğal ...
 • Cengiz, Gülizar; Akkuş, Çetin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, ekonomik ve sosyo-kültürel yapıyı iyileştirebilmek adına kalkınma politikaları geliştirmektedirler. Türkiye nüfusunun yaklaşık % 35’inin kırsal alanlarda yaşadığı ve tarımsal faaliyetlerin ...
 • Çakır, Ali; Çakır, Gülay (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Kırsal coğrafi ortamlar; doğal ve kültürel yapılarıyla, özellikle kent insanının giderek artan rekreasyon gereksinimine geçmişten günümüze cevap vermeye çalışmaktadır. Kent insanları, çoğunlukla kırsal alanlara, rekreasyonel ...
 • Duran, Celalettin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Türkiye, bulunduğu matematiksel konumuna ve yeryüzü şekillerine bağlı olarak son derece zengin doğal ortam özelliklerine sahiptir. Türkiye topografyasının büyük bölümünü dağlık alanlar oluşturur. Bu alanlar, taşıdığı doğal ...
 • Dikici, Erkan; Sağır, Adem (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  İnsanların dinlenmek amacıyla kısa bir süreliğine farklı kültür ve coğrafyalara göç etmesi anlamına gelen turizm içerisinde zamanla bir takım sınıflandırmalar yapılmıştır. Özellikle kırsal turizm başlığı altında ortaya ...
 • Yavuzaslanoğlu, Elif; Yavuz, Musa (2012-06)
  Köy yaşamını merak eden insanların bitkisel ve hayvansal üretimi görerek ve aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirmek istemesi nedeniyle dünyada ve Türkiye’ de tarım turizmine ilgi giderek artmaktadır. Yurt dışında ...
 • Kaypak, Şafak (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012-06)
  Bu çalışmanın amacı, son zamanlarda büyük gelişme gösteren ekolojik turizmin kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önemini vurgulamaktır. Turizm sektörü, günümüzde ekonomik ve sosyal getirileriyle büyük bir ...

Daha Fazla