DSpace@KMÜ

Sayı 18 Cilt 1 ( Haziran 2010 )

Sayı 18 Cilt 1 ( Haziran 2010 )

 

Güncel Gönderiler

 • Röportajı Yapan: Cruz, Lucia Santa (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  82 yaşında olmakla birlikte yaşını göstermiyor. Zamanın akışı birçok fiziksel faaliyeti bırakmaya zorlamış olsa bile ince yapılı ve atik biri. Yorulmak nedir bilmeyen bir dağcı ve usta bir yürüyüşçü. Bugün ise enerjisini ...
 • çeviren : Madenci, Can; Röportajı yapan : Sallas, Renèe (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  82 yıl boyunca – önümüzdeki mayıs ayının 8’inde 82. yaşını kutlayacak – verdiği tek taviz, pipo içmeyi nihayet bırakmak olmuş. Bugün sadece, yeleğinin cebinde sakladığı eski bir gümüş enfiye kutusundan arada sırada bir ...
 • Madenci, Can (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  11 Eylül 1973’te Şili’de bir darbe oldu. Üç sene önce yapılan genel seçimle iş başına gelmiş olan Marksist görüşlü Salvador Allende hükümeti, başında General Augusto Pinochet’nin olduğu ordu kuvvetlerince yerinden edildi. ...
 • Gül, Hasan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Bu çalışma son yılarda gerek dünyada gerekse ülkemizde giderek artan saldırgan davranışlar ve neticesinde ortaya çıkan mağduriyet konusunu teorik anlamda ele almaktır. Yabancı literatürde hakkında çokça araştırma bulunmasına ...
 • Tetik, Semra (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Son yıllarda örgütlerde mobbing uygulamaları artmaktadır. İşyerinde bir kişinin sürekli ve sistematik olarak bir ya da birden fazla çalışan tarafından saldırgan davranışlara hedef haline getirilmesiyle mobbing (psikolojik ...
 • Şahin, Yusuf (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Olimpiyatlar, 1896 yılından sonra tekrar ulus devletlerin ilgi gösterdiği büyük olaylar haline gelmiştir ve ulus devletler olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için birbiriyle yarış içine girmişlerdir. Bu makalede olimpiyatların ...
 • Sakarya, Şakir; Kara, Suat (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Bilindiği gibi son yıllarda bütün dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler toplumun her alanında olduğu gibi muhasebe mesleğinde de etik ve güven tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmada Türkiye’de ...
 • Yıldırım, Süreyya (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Bu makalenin amacı, 2007 yılı Ağustos ayında ABD’de ortaya çıkan, 2008 yılında yaygınlaşan ve Türkiye ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizle ilgili çözüm yollarını göstermektir. Bu çalışmada küresel ekonomik ...
 • Tırmıkçıoğlu Çınar, Nihan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Kuruluş yeri seçimi bir çok kriterli karar verme problemi olup, işletmeler için büyük stratejik önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bir kuruluş yeri seçimi problemi ele alınmakta ve bankacılık sektöründe yaklaşık on beş senedir ...
 • Kaya, İsmet (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Stratejik yönetim genel olarak organizasyonların gelecekte ulaşmak istediği amaçları ve bu amaçlara erişmek için izleyeceği yolları ifade etmektedir. Konaklama sektöründe yer alan işletmelerde başarılı bir stratejik yönetim ...
 • Çevik, Osman; Yıldırım, Yasemin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Güncel hayattaki karmaşıklıklar, belirsizlik ve bilgi eksikliklerini beraberinde getirmektedir. Bu durum insan yaşamında olduğu kadar organizasyonlar için de böyledir. Karar alma süreçlerinde var olan bu belirsizlik ...
 • Akalın, Kürşat Haldun (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010-06)
  Ekonomik konularla ilgili olarak söylediklerinde Martin Luther (1483-1546) yalnızca tutucu olmakla kalmamış gerici bir tutum da sergilemiştir. Tefecilik ve sabit fiyatlar gibi konularda Luther, orta çağların zalim ve ...

Daha Fazla