DSpace@KMÜ

Sayı 15 Cilt 2 ( Aralık 2008 )

Sayı 15 Cilt 2 ( Aralık 2008 )

 

Güncel Gönderiler

 • Aslan, Şebnem (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Örgütsel ortamda çatışmanın fonksiyonel yönetimi, çalışanların bireylerarası çatışmayı çözümleme yöntemleriyle önemli derecede ilgilidir. Araştırmada, ast, üst ve akranlar arasında yaşanan çatışmaların çözümünde hangi ...
 • Şahin, Ümit (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Yazılı ve görsel basında çok telaffuz edildiği üzere, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, kamu kaynaklarının daha verimli ve yerinde ...
 • Şahan, Hasan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Sosyalleşme, belirli bir grubun veya toplumun yaşam tarzının öğrenilmesi, aynı zamanda da karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Bu öğrenme sürecinde, toplumdaki kalıp davranıĢlar birey tarafından kişiselleştirilir ve sonuçta ...
 • Ökmen, Mustafa; Parlak, Bekir (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Modernleşme kavramı bugün Batılılaşma, çağdaşlaşma gibi içeriklerin ötesinde, küreselleşme, sanayi sonrası toplum, postmodernite ve postmodernizme ilişkin tartışmaların da odağında yer almaktadır. Değişik şekillerde ...
 • Gülbahar, Onur (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Küresel ısınma, son yıllarda dünya gündemini en fazla işgal eden konulardan biri haline gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin kaynakları konusunda sayısız bilimsel araştırma yapılmış ve yapılmakta olup, bu araştırmaların ...
 • Bilgin, Necdet; Tanıyıcı, Şaban (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Bu çalışmada Türkiye‟de kooperatif- devlet ilişkilerinin tarihi süreci incelenmiştir. Kooperatifçiliğin tarihi seyrine bakıldığında devlet adamlarının öncülüğünde yada devletin verdiği teşviklerin kooperatiflerin gelişmesinde ...
 • Kitapcı, Olgun; Dörtyol, İbrahim Taylan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  The aim of this study is to point the effects of demographics on job satisfaction in general meaning and related with five factors as appeared with factor analysis. A questionnaire was completed by 268 participants who ...
 • Altınışık, İsa; Peker, Hasan Sencer (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Bir ekonomideki bütün kiĢiler yaĢamları boyunca üretim sürecine emek, sermaye veya servetleriyle katılarak yaĢamlarını sürdürmek için yeterli bir gelir sağlamak durumunda olmayabilirler. Hastalık, sakatlık, yaĢlılık, ...
 • Kapu, Hüsnü; Aybas, Meryem (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Bu çalışmada “Örgütsel öğrenme yönetimi” kavramıyla bilgiye dayalı varlıkların etkin biçimde yönetimini gerçekleştirecek bir model sunulmaktadır. Bu modelde işletme stratejisi, yapı, kültür, çevre, BT vs. içeren örgütsel ...
 • Erdal, Gülistan; Esengün, Kemal; Erdal, Hilmi (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Bu araştırmada, Türkiye’de tarım ve gıda fiyatları belirsizliği ile enflasyon arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmiştir. İncelenen dönem 2005:01-2008:10 periyodunu kapsamaktadır. Çalışmada tarım ve gıda fiyatları ...
 • Uysal, Doğan; Mucuk, Mehmet; Alptekin, Volkan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  1989 yılında alınan 32 Sayılı Karar ile finansal serbestleşme süreci başlatılarak Türkiye ekonomisi uluslararası sermayenin spekülatif hareketlerine açılmıştır. Bu süreç içerisinde yüksek faiz uygulamalarının ekonominin ...
 • Bayraktutan, Yusuf; Balcı İzgi, Berna; Arslan, İbrahim (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Globalization is one of the defining features of the contemporary world, but there is considerable controversy regarding its nature, impact, and future trends. Globalization has resulted in rapidly growing international ...
 • Saraçoğlu, Fatih (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  Ampirik çalışmalar somut sonuçların ortaya konulması bakımından faydalı olmaktadır. Vergi kaçakçığı konusunda yaptığımız ankette bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Anketimizde mükelleflerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve ...
 • Yumuşak, İbrahim Güran; Bilen, Mahmut (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2008-12)
  This paper tries to analyze the level of human capital for Transition Economies by comparative methods. In order to analyze level of human capital for Transition Economies, we used the human development indexes. ...

Daha Fazla