DSpace@KMÜ

Dünya pazarının dengesi sarsan ülke “Çin”: Çin mallarının pazarlama bileşenleri (fiyat, mamul, tutundurma) açısından incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.