Fakülteler

Güncel Gönderiler

 • Tüzemen Atik, Ebru (E-Bwn, 2017)
  Turkish Commercial Code (TCC) no. 6102 was accepted on January 07, 2011 and put into practice on July 01 that year with the exclusion of few exceptional clauses. It has been only five years since its exercise; however, it ...
 • Çil, Umut (E-Bwn, 2017)
  Sönmez (1990: 12) starts his book with the following words on the one hand: “It does not matter whether we are aware of it or not. Approximately 50 families or capital groups have managed Turkey. And the domination of these ...
 • Sayın, Yusuf; Darıcı, Bülent (2016-12-15)
  Group of Twenty (G20) is a global cooperation which was founded during Asia Economic Crisis in 1999 when USA and Canada Finance Ministers invited 20 countries, which are effective in international finance issues. It has a ...
 • Akyüz, Yakup (Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016)
  “Helal olmayan, yasaklanan şey" «anlamına gelen mahrem kelimesi sosyolojik ve kültürel anlamda üzerine değerlerin inşa edildiği yasaklı alanı ifade eder. Her toplumun, özelde ise her bireyin başkasına karşı koruduğu, müdahil ...
 • Akyüz, Yakup (Türk Felsefe Derneği Yayını, 2016-07)
  Sofistler düşünce tarihinde Eski Yunanda çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Düşüncenin değişmesi, çeşitlenmesi ve boyut değiştirmesi sofislerle beraber büyük bir evrim geçirmiştir. Düşünce alanı tabiatın varlığını ...
 • Akyüz, Yakup (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016-05)
  Hegemonya sınıf yapısı içinde bir sınıfın diğer sınıfa üstünlük kurmasıdır. Hegemonya ve iktidar arasında zorunlu bir ilişki de mevcuttur. Hegemonik söylem kullandığı ve savunduğu argümanlarla diğer kültür ve milletlere ...
 • Akyüz, Yakup (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Edebiyat, insanın günlük hayatta karşı karşıya kaldığı yaşamı söz ve yazıya aktarmasıdır. Edebiyatçı bu aktarma esnasında hayatı olduğu gibi aktarmakta ya da yazınında gerçeklikten kopararak kendi hayal dünyasından eklemeler ...
 • Akyüz, Yakup (Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2016-03)
  Yunan düşüncesi getirmiş olduğu birikimlerle bugün hile düşünce hayalını etkilemektedir. Yunan düşüncesi Ege denizinin her iki tarafında kumlan medeniyetlerle bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu bağlamda bu medeniyetin ...
 • Akyüz, Yakup; Mazhari, Nasiruddin (Bilir Matbaacılık, 2016)
  Zaman, zamanın neliği, zaman-Tanrı, âlem ve insanın ilişkisinde zamanın rolü vb sorular düşünce tarihinde tartışılmış ve tartışılmaktadır. Herakleitos'un "Her şey akar" ve "aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" derken de ...
 • Akyüz, Yakup (2014)
  Ütopyalar; toplumsal düzene eleştiri olarak yazılmış, toplumun istikrarını ve özdeşliğini hedefleyen; eşitlikçi, değişime kapalı statik devlet sistemleridir. Ütopya kavramını ilk kez kullanan More, ütopyayı gerçeklikte ...
 • Akyüz, Yakup (2015-02)
  Dostoyevski eserlerinde evrensel Rus ideali içinde kalarak dinle ilgili düşüncelerini beyan etmiştir. Batı düşüncesi içinde gelişen Katoliklik, sosyalizm, nihilizm karşı çıktığı düşüncelerdir. O düşüncesinin temeline insanı ...
 • Akyüz, Yakup (Erciyes Üniversitesi, 2015-01)
  Aristophanes,komedileriyle toplumu etkilemeye çalışmış en önemli komedi yazarlarından biridir.Eserlerinde Yunan toplumunu güldürerek düşündürmek ister.Komedilerinde Yunan halkının doğal yaşamını etkin bir şekilde kullanmak ...
 • Karataş, Mehmet; Aasim, Muhammad; Çınar, Ayşegül (2014)
  Dwarf hygro (Hygrophila polysperma [Roxb.] T. Anderson) is an important medicinal aquatic plant and bioindicator. The study presents in vitro adventitious shoot regeneration from leaf explant of dwarf hygro cultured ...
 • Karataş, M.; Aasim, M.; Çiftçioğlu, M. (2014)
  Roundleaf toothcup - Rotala rotundifolia [(Buch-Ham. ex Roxb) Koehne] is an important aquatic, ornamental and medicinal plant of family Lythraceae. Present study was designed to propagate adventitious shoots regeneration ...
 • Barpete, Surendra; Aasim, Muhammad; Khawar, Khalid Mahmood; Özcan, Sancar Fatih; Özcan, Sebahattin (Tübitak, 2014)
  Lathyrus sativus L. (grass pea) is an important grain legume crop grown all over the world. It is very recalcitrant and difficult to regenerate under in vitro conditions. The present study determined the effect of ...
 • Aasim, Muhammad; Khawar, Khalid Mahmood; Yalçın, Gözde; Bakhsh, Allah (2014)
  Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) plant is cultivated throughout the world as medicinal, food, condiment, dye, and forage. First biotechnological study was carried out in 1945 that reported the effects of diniconazole, ...
 • Karataş, Mehmet; Aasim, Muhammad; Doğan, Muhammet (2014)
  Coontail or hornwort (Ceratophyllum demersum L.) is a submergent aquatic macrophyte from Ceratophyllaceae family that has been widely used to remove heavy metals (photoremediation) and for pollution monitoring (biomonitor) ...
 • Çınar, Ayşegül; Karataş, Mehmet; Aasim, Muhammad (2013)
  Dwarf hygro (Hygrophila polysperma [Roxb.] T. Anderson) is one of the popular aquatic plant of European countries. It is well-known medicinal plant in Indian states of Karnataka and West Bengal, and has been the part of ...
 • Aasim, Muhammad; Karataş, Mehmet; Khawar, Khalid Mahmood; Doğan, Muhammet (2013)
  Water lettuce (Pistia stratiotes) is an important medicinal aquatic plant that is also used for phytoremediation or as bioindicator. It is very difficult to multiply the plant using micropropagation techniques due to high ...
 • Khawar, Khalid Mahmood; Onarıcı, Selma; Özel, Çiğdem Alev; Aasim, Muhammad; Bakhsh, Allah; Rao, Abdul Qayyum (Hindawi Publishing Corporation, 2013)
  It is a privilege, pleasure, and honour to present this special issue to the international scientific community. The editorial board is confident that it is a truly good publication; as the papers published in this issue ...

Daha Fazla