Yüksekokullar

 

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • Dumanlı, Nazir; Aydın, Mehmet Fatih (Türkiye Parazitoloji Derneği, 2013)
  Keneler (Acari: Ixodidae, Argasidae) evcil köpek ve kediler de dalıil karada yaşayan omurgalı hayvanlardan kan emerek beslenen zorunlu ektoparazitler olarak bilinmekte olup kene enfestasyonları köpeklerde, kedilere kıyasla ...
 • Aydın, Mehmet Fatih (2012)
  Kenelerin tıbbi ve veteriner önemi olan 200’den fazla patojenin naklinde rol aldığı bilinmektedir. Bu etkenler konakta ve ara konak kenelerde tek veya miks enfeksiyonlar şeklinde bulunmaktadır. Mikroskobik ve serolojik ...
 • Dumanlı, Nazir; Altay, Kürşat; Aydın, Mehmet Fatih (2012)
  Kenelerin insan ve hayvanlar üzerine direk ve indirek çok sayıda zararlı etkileri vardır. Bu zararlı etkiler arasında hastalık taşımadaki rolleri öne çıkmaktadır. Kenelerin tüm dünyada 200’ün üzerinde hastalığı naklettikleri ...
 • Aydın, M.F.; Şahin, A. (2013)
  Background: Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium spp. with high morbidity and mortality in human in tropical and subtropical regions. In recent years, number of malaria cases has been significantly reduced ...
 • Aydın, Mehmet Fatih; Aktaş, Münir; Dumanlı, Nazir (Springer, 2013)
  This study was carried out to investigate presence and distribution of Theileria and Babesia species via microscopic examination and reverse line blotting (RLB) techniques in sheep and goats in the Black Sea region of ...
 • Aydın, Mehmet,Fatih; Aktaş, Münir; Dumanlı, Nazir (2012)
  Bu çalışma, Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı illerde (Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Giresun ve Bayburt) koyun ve keçilerde bulunan kene türleri ile bu türlerin enfestasyon oranlarının ve mevsimsel dağılımlarının ...
 • Aydın, M.F. (2014-08)
  Ticks and tick-borne diseases have a great importance worldwide and they affect animal and human health by sucking blood and also transmitting protozoan, bacterial, rickettsial, spirochethal and viral agents. Ticks can ...
 • Altıner, Merve (2014)
  Tütün kullanımının etkisi ,Gebeliğin oluşuma etkisi ,Gebede fizyolojik etkisi ,İntrauterin dönemde etkisi ,Plasentaya etkisi ,Emzirme dönemine etkisi ,Sonraki dönemlere etkisi.
 • Altıner, Merve; Biletyiğit, Betül; Yükkaldıran, Neslihan (2014)
  Güdülenme, bir hedefe dönük olarak davranışı harekete geçiren, sürdüren ve yönlendiren bir güç olarak tanımlanmaktadır (Yaylacı ve ark, 2013). Hemşirelik eğitiminin amaçlarından biri birden çok karmaşık sağlık sorunları ...
 • Özkul, Sümeyye; Altıner, Merve (2014)
  İletişim, iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlaması ile ilgili bir süreçtir. Terakye (1995)’ye göre hemşirelik insan ilişkileri üzerine temellenmiş bir meslektir ve hemşirelik bakım sürecinin ...
 • Canbulat, Nejla; Demirgöz Bal, Meltem; Çöplü, Meltem (2014)
  Although a number of methods are currently available to detect chromosomal congenital malformations, amniocentesis is one of the oldest invasive methods of fetal evaluation. Amniocentesis is used to obtain amniotic ...
 • Eren, Handan; Altıner, Merve; Özkul, Sümeyye (2014)
  Kanıta dayalı uygulama, araştırma kanıtlarının klinik uzmanlıkla birleştirilerek, hastanın değerleri ve kültürü dikkate alınarak kullanılması olarak tanımlanır.Hemşirelikte araştırmalar sağlıklı/hasta bireyin bakımının ...
 • Demirgöz Bal, Meltem; Eren, Handan (2014)
  Çok eski dönemlere ait kayıtlarda hemşireliğin, ayrı bir uğraş olduğunu gösteren küçük kanıtlar olmakla birlikte; bunların sıklıkla hekimin, ebenin, rahibin ya da usta bir kadının uygulamalarının bir parçası olmaktan öteye ...
 • Eren, Handan (2014)
  Küreselleşme ve sigara, Sağlık Çalışanlarında Sigara Kullanımı, Sağlık Çalışanlarının Tütün Kontrolündeki Rolleri, Sağlık Çalışanlarının Tütün Kontrolündeki Sorumlulukları, Örgütsel Boyutta Tütün Kontrolü, Tütün ...
 • Eren, Handan; Çelik, Demet (2014)
  “Mobbing (psikolojik şiddet), bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye sistemli bir şekilde ahlakdışı bir iletişim kullanılarak uygulanan psikolojik terördür1. Bir ya da daha fazla kişi tarafından uygulanan; din, ...

Daha Fazla