Sosyoloji Bölümü

Güncel Gönderiler

 • Ünal, Ahmet Zeki; Aksoy, Erdal; Beşirli, Hayati; Çapcıoğlu, İhsan; Kaya, Kamil; Şahin, Köksal; Şahin, Mehmet Cem; Tamer, Mine Gözübüyük; Aydın, Mustafa; Çoban, Sevgi; Başak, Suna; Uluocak, Şeref; Arslantürk, Zeki (Grafiker Yayınları, 2013-09)
  Bilim nedir? sorusunun cevabını bulmak oldukça zordur. Bu cevabın güçlüğü sadece tanımlanacak olanın özelliğinden değil, aynı zamanda tanımlayanın tanımına temel oluşturan hareket noktalarının çeşitliliğinden ...
 • Erdenk, Emre Arda (Emin Yayınları, 2010)
 • Erdenk, Emre Arda (JAPHS Journal of Alternative Perspectives in Human Sciences, 2010)
  This paper examines Robert Nozick’s principle of justice in acqusitions that he suggests for the just appropriation of property. The work is mainly concentrated on the proviso suggested for the principle. The contention ...
 • Erdenk, Emre Arda (FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2013)
  Rene Descartes is considered by many philosophers of ethics as the main figure of the view that animals do not feel pain, so we can inflict pain to them by killing, eating and experimenting. However, in this paper, I will ...
 • Erdenk, Emre Arda (FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2013)
  Rene Descartes is considered by many philosophers of ethics as the main figure of the view that animals do not feel pain, so we can inflict pain to them by killing, eating and experimenting. However, in this paper, I will ...
 • Ünal, Ahmet Zeki (Birleşik Yayınevi, 2011)
 • Ünal, Ahmet Zeki (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2013-12)
  Bu makalenin amacı “ülke içinde yerinden olmuşlar” olarak tanımlanan vatandaşlarımızın kent ortamında yoksullukla ilişkilerini Bourdieu’nün “habitus” ve “kültürel sermaye” kavramlarıyla açıklamasını yapmaktır. “Yerinden ...

Daha Fazla