DSpace@KMÜ

Karaman'da yetiştirilen buğdaylarda bazı metal derişimlerinin voltametrik metotlarla tayini

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.