DSpace@KMÜ

Alifatik diizosiyanat bileşiğinden türetilen poli(azometin-üretan)ların sentezi ve karakterizasyonu

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.