İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma 18427
Türkiye’de alternatif bir turizm sağlık turizmi 6190
2008 yılı küresel ekonomi krizinin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerii 5928
Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre 4978
"Örgüt Kültürü” Ve “Liderlik” türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması 4161
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye hareketlerini belirleyen faktörlerin ekonometrik analizi 3813
Yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin bir aracı olarak sivil toplum kuruluşları -Türkiye için kısa bir değerlendirme- 2741
Müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırmada müşteri şikayetleri yönetiminin etkinliği: Bir örnek olay incelemesi 2565
Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma 2122
Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine bir uygulama 1978