İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma 18993
Türkiye’de alternatif bir turizm sağlık turizmi 6255
2008 yılı küresel ekonomi krizinin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerii 5949
Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre 5042
"Örgüt Kültürü” Ve “Liderlik” türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması 4176
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye hareketlerini belirleyen faktörlerin ekonometrik analizi 3848
Yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin bir aracı olarak sivil toplum kuruluşları -Türkiye için kısa bir değerlendirme- 2749
Müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırmada müşteri şikayetleri yönetiminin etkinliği: Bir örnek olay incelemesi 2601
Sosyal medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü ve muhtemel riskler 2218
Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma 2156