İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma 17714
Türkiye’de alternatif bir turizm sağlık turizmi 6190
2008 yılı küresel ekonomi krizinin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerii 5927
Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre 4978
"Örgüt Kültürü” Ve “Liderlik” türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması 4160
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye hareketlerini belirleyen faktörlerin ekonometrik analizi 3570
Yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin bir aracı olarak sivil toplum kuruluşları -Türkiye için kısa bir değerlendirme- 2740
Müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırmada müşteri şikayetleri yönetiminin etkinliği: Bir örnek olay incelemesi 2356
Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma 2120
Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine bir uygulama 1866