Statistics

Total Visits

Views
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma 15947
Türkiye’de alternatif bir turizm sağlık turizmi 6187
2008 yılı küresel ekonomi krizinin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerii 5677
Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre 4500
"Örgüt Kültürü” Ve “Liderlik” türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması 3824
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye hareketlerini belirleyen faktörlerin ekonometrik analizi 3144
Yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin bir aracı olarak sivil toplum kuruluşları -Türkiye için kısa bir değerlendirme- 2609
Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma 1966
Müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırmada müşteri şikayetleri yönetiminin etkinliği: Bir örnek olay incelemesi 1875
Mobbing kavramı : birey ve örgütler açısından önemi 1734